موضوعات = فرهنگی
تعداد مقالات: 21
1. تحلیل مایگان مسائل اجتماعی در «ترانه‏ های کار» زنان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 263-284

حسین محمدزاده


3. مطالعۀ چرخۀ مد لباس در جامعۀ ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-27

عماد افروغ؛ حسین مهربانی فر


5. سیاست‌گذاری تولید محصولات نمایشی در تلویزیون ایران با محوریت خانوادۀ اسلامی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-25

محمدرضا تقوی پور؛ محسن اسماعیلی؛ سیاوش صلواتیان


6. تأثیر سرمایۀ اقتصادی بر وضعیت تأهل (مطالعۀ موردی: شهر بهشهر)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 249-264

میثم موسائی؛ لیلاالسادات فندرسی


9. شیوۀ بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و امریکا

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-99

اعظم راودراد؛ فروغ محمدی


10. عناصر فرهنگ و کنش‌های عامیانه در داستان نویسان زن معاصر

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22

ملیحه شریلو؛ عبدالحسین فرزاد


11. ویژگی‌های خانوادۀ مستحکم ایرانی: مرور پژوهش ‏های انجام‌شده طی سال‌های 1374ـ1389

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 137-156

فاطمه حاجیان مقدم؛ غلامرضا غفاری؛ رضا صالحی امیری


12. نقش زن در احکام مبادلۀ مادیان هزاردادستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 505-515

زهرا حسینی؛ مهشید میرفخرایی


14. خوانش نسلی زنان از فیلم سینمایی دو زن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 297-312

یاسر رستگار؛ احسان آقابابایی


18. نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران باستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-94

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی