موضوعات = هنر
تعداد مقالات: 37
3. گفت‏وگومندی سراسطوره‌های مسلط بر هنر دورۀ‏ قاجار و نقش آن در تصویرگری شخصیت شیرین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-197

مهین سهرابی؛ بهمن نامورمطلق؛ فاطمه مهرابی


6. پرسه‌زنی زنانه و گذار از ابژۀ بت‌واره به سوژۀ ناظر: مطالعۀ موردی فیلم کلئو از 5 تا 7

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-23

علیرضا صیاد؛ سجاد ستوده؛ میلاد ستوده


7. بازنمایی جنسیت در آثار نقاشان خودآموخته از منظر نشانه شناسی اجتماعی تصویر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-88

آرزو تقی پور؛ فریبا یاوری؛ محسن مراثی


9. تبارشناسی بانوی نشسته بر کشتی نوح(ع) در نگاره‌های اسلامی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 473-496

تقی حمیدی‌منش؛ ناهید جعفری دهکردی


17. خورشید و فرشته، نمادی از زن در کاشی‌های کاخ گلستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 511-528

الهه پنجه باشی؛ فرنیا فرهد


18. مخالف‏ پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 359-384

بهروز محمودی بختیاری؛ کورش غنیون


23. بازنمایی وظایف الوهی ناهید به روایت آثار هنری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-117

آزاده پشوتنی زاده


25. بازنمایی تصویر زن در نگاره های خمسه برلاس بر اساس نظریۀ میدان پی یر بوردیو

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 371-394

فاطمه شیرازی؛ زینب صابر؛ محمد رضا حسنی