موضوعات = جامعه شناسی
تعداد مقالات: 41
1. بازنمایی مردانگی و زنانگی در تلویزیون ایران مطالعۀ برنامه‌های ویژۀ خردسالان در شبکۀ دوم سیما

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-108

مرضیه قویدل دارستانی؛ محمدمهدی رحمتی؛ حسن چاوشیان


2. چرخش مضمونی در تبیین روابط زن و مرد در خانواده: ظهور جامعه‏ شناسی صمیمیت

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-131

عباس لطفی زاده؛ محمدجواد زاهدی؛ فاطمه گلابی


3. جهانی‌شدن فرهنگ و سبک زندگی با رضایت جنسی زنان متأهل شهر زنجان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 451-471

منصور حقیقتیان؛ فاطمه بیات


4. سبک‏ فرزندپروری و احساس تحقیرشدگی مطالعۀ زنان بالای 15 سال ساکن در مناطق ده‌گانۀ شهر تبریز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 351-380

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ لیلا زارع‌زاده اردشیر


5. از خودِ ناشکفته تا خودشکوفایی هنجاری هژمونیک، کاوشی بسترمند از فعالیت‌های هنری زنان طبقۀ متوسط شهر مشهد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-175

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا


6. فضای مجازی و بازتعریف نقش‌های جنسیتی؛ برساخت تعارضات زنانگی در فیس‌بوک کردی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-73

نریمان محمدی؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی


8. نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی در زندگی زنان (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 491-509

فردین علیخواه؛ سمانه کوهستانی؛ طاهره واقعه‌دشتی


10. بازنمایی زن در سریال شهرزاد از منظر زبان‏ شناسی اجتماعی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 469-489

مجید بیچرانلو؛ منصور شعبانی؛ بهزاد برکت


11. تجربة زیستۀ زنان از خشونت کلامی در خانواده (مطالعۀ موردی: زنان شهر کاشان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 245-264

مهران سهراب زاده؛ فاطمه منصوریان راوندی


12. آسیب‌شناسی مسئلۀ تعدد زوجات در حقوق و رویۀ قضایی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 265-289

مهدیه محمدتقی زاده؛ زهرا حمیدی سوها


13. بازنمایی زنانگی در سریال‏ های شبکۀ محلی ایلام

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 209-229

حسن پیری؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری


14. جمهوری اسلامی ایران و مسئلۀ بدحجاب

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 139-164

محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی


15. پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-71

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مهدی کرمانی؛ زهرا برادران کاشانی


16. بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ـ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 473-492

مسعود حاجی زاده میمندی؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ اکرم میرمنگره


17. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در سال 1394

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 573-588

وریا شیخ ذکریایی؛ امید محمدی؛ صلاح الدین کریمی؛ ایوب نافعی


21. بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 333-348

داریوش رضاپور؛ حسن چنانی نسب؛ رحمان باقری


22. بررسی رابطۀ بین موقعیت محله و احساس امنیت اجتماعی زنان (مقایسۀ تطبیقی دو محلۀ ونک و سرآسیاب)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 205-224

منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد؛ آرزو صادقی ولنی


23. بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهۀ 1380 ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-192

احسان آقابابایی؛ مهوش خادم الفقرایی


24. بررسی تفاوت های جنسیتی در نگرش به فرزند

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 101-116

امیر رستگارخالد؛ ساجده مقدمی


25. بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایش

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 437-453

محمد اکبری؛ داریوش بوستانی؛ الهام زیدآبادی