تعداد مقالات: 336
52. بررسی و مطالعۀ جایگاه زنان و خاتونها در عصر مغول با استناد به شواهد تاریخی و داده های باستانشناسی

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 39-58

یداله حیدری باباکمال؛ نصیر اسکندری؛ طاهره شکری؛ مرتضی بهرامی نهادفر


56. از خودِ ناشکفته تا خودشکوفایی هنجاری هژمونیک، کاوشی بسترمند از فعالیت‌های هنری زنان طبقۀ متوسط شهر مشهد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-175

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا


58. سینمای ایران درجستجوی "ابژه غایب" ؛ نقد روانکاوانه فیلم سینمایی "به همین سادگی"

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 163-182

مهران سهراب زاده؛ اسماعیل حسام مقدم


60. رویکرد دینی نگارگری اصیل ایران به تصویرگری زنان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 167-187

سیده راضیه یاسینی


61. بازنمایی جنسیت در پوستر فیلم‏ های پرفروش‏ پنجاه سال اخیر سینمای ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 295-312

احسان آقابابایی؛ داود زهرانی


62. تقسیم جنسیتی فعالیت‌های هنری در ایران دهۀ 1380

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 301-316

اعظم راودراد


67. چگونگی بازنمایی جایگاه زنان در موسیقی سنتی ایران در دهه 1360

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 325-344

اسفندیار غفاری نسب؛ فاطمه رفاهت


68. تحلیل روایی و نشانه‌شناختی تصویر زن مطلقه در سینمای ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 421-436

مریم رفعت جاه؛ نیلوفر هومن


69. مطالعة تأثیر زنان در عرصۀ هنر موسیقی دوران میانیِ اسلام بر‌اساس نقوش سفالی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 427-444

محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی


71. جهانی‌شدن فرهنگ و سبک زندگی با رضایت جنسی زنان متأهل شهر زنجان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 451-471

منصور حقیقتیان؛ فاطمه بیات


72. بازتاب روح زنانه در ادبیات نمایشی دفاع مقدس (با مطالعه پنج نمایشنامۀ نمونه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 467-486

مهدی حامدسقایان؛ منصوره صدیف


73. بازنمایی زن در سریال شهرزاد از منظر زبان‏ شناسی اجتماعی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 469-489

مجید بیچرانلو؛ منصور شعبانی؛ بهزاد برکت


75. نگاه مؤلف کتاب تاریخ شاهی به شاه -زن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388

پروین ترکمنی آذر ترکمنی آذر